زمان ثبت : سه‌شنبه 18 آذر‌ماه سال 1382 در ساعت 03:22 ب.ظ
نویسنده : مهتاب
عنوان :
تو به من خندیدی

و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم

باغبان از پی من تند دوید

سیب را دست تو دید

غضب آلود به من کرد نگاه

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

و تو رفتی و هنوز،

سالهاست که در گوش من آرام، آرام

خش خش گام تو تکرار کنان

می دهد آزارم

و من اندیشه کنان

غرق این پندارم

که چرا ؟

ـ خانه کوچک ما

سیب نداشت